ПНГрТ ПолтНТУ

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Масиви

Багато задач, які розв’язуються за допомогою комп’ютера, зв’язані з обробкою великих об’ємів інформації, подані у вигляді множини даних, об’єднаних єдиним математичним змістом. Такі дані мають вигляд лінійних або прямокутних таблиць.

В лінійній таблиці кожному її елементу відповідає порядковий номер. Для елемента прямокутної таблиці треба вказати два номера: по вертикалі – номер рядка, по горизонталі – номер стовпця.

Для обробки великих об’ємів інформації в алгоритмічній мові

QBasic використовують одновимірні і двовимірні масиви.

Масив - це багатовимірна структура даних, в якій елементи розміщені таким чином, що їх запис однозначно вказує на місце кожного елемента.

Одновимірний масив – це дані, структура яких вектор.

n – кількість елементів.

A(n) – одновимірний масив A з n - елементів.

ai - поточний елемент масиву A ( n )

A (5) – одновимірний масив з 5 елементів: а1, а2, а3, а4, а5.

Введення – виведення та обробку елементів масиву зручно робити за допомогою оператора циклу:

FOR i = i0 TO ik STEP Δ i
NEXT i

Введення-виведення елементів одновимірного масиву

REM Введення з клавіатури елементів масиву
FOR i = 1 TO n STEP 1
INPUT A( i )
NEXT i
REM Виведення елементів массиву на екран
FOR i = 1 TO n STEP 1
PRINT A( i );
NEXT i

Оператор оголошення масиву DIM

DIM (від англ. Dimention – розмірність) визначає максимальний розмір масиву.

DIM A (n)


Одновимірний масив


Приклад.

Обчислити суму елементів одновимірного
масиву A (n).

Блок-схема

Програма

REM Кількість елементів масиву

INPUT “Введіть кількість елементів n =”; n

REM Оголошення одновимірного масиву

DIM A (n)

REM Введення з клавіатури елементів масиву

FOR i = 1 TO n STEP 1

INPUT A ( i )

NEXT i

REM Виведення на екран елементів масиву

FOR i = 1 TO n STEP 1

PRINT A( i );

NEXT i

REM Обчислення суми елементів одновимірного масиву

S = 0

FOR i = 1 TO n STEP 1

S = S + A( i )

NEXT i

REM Виведення результату на екран

PRINT “Сума елементів масиву S =“; S

END


Приклад. Визначити суму перевиконання річної норму видобутку газу буровими на Червонозаводському родовищі , якщо норма для кожної бурової становить 300 млн. м3.

Дані для розрахунку наведені в таблиці:

№ бурової 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видобуток ,млн. м3 355 283 305 368 335 297 318 374 398 348

Блок-схема

Програма

REM Оголошення одновимірного масиву

DIM A ( 10 )

REM Введення з клавіатури елементів масиву

FOR i = 1 TO 10 STEP 1

INPUT A ( i )

NEXT i

REM Виведення на екран елементів масиву

FOR i = 1 TO 10 STEP 1

PRINT A( i );

NEXT i

REM Розрахункова частина

S = 0

FOR i = 1 TO 10 STEP 1

IF A( I) = A(I) – 300 THEN S = S + A( i )

NEXT i

REM Виведення результату на екран

PRINT “ Сума елементів масиву S =“; S

END

Скласти блок-схему і програму

Обчислити суму елементів одновимірного масиву, більших числа х, заданого з клавіатури.

INPUT Введіть значення x =”; X

REM Сума елементів одновимірного масиву

S = 0

FOR i = 1 TO n STEP 1

IF A( i ) >X THEN S = S + A( i )

NEXT i

Обчислити середнє арифметичне значення елементів одновимірного масиву

S = 0

FOR i = 1 TO n STEP 1

S = S + A( i )

NEXT i

REM C ереднє арифметичне значення елементів одновимірного масиву

SA = S / N

Зменшити норму витрат умовного палива по Кабардинсьому родовищу на число х , задане з клавіатури , якщо відомі д іючі норми по кожній з 8 бурових .

Дані для розрахунків наведені в таблиці :

№ бурової 1 2 3 4 5 6 7 8
Витрати , т 1,8 1,3 1,9 1,5 1,6 1,2 1,4 1,1

Визначити середньодобовий видобуток нафти по Середняківському родовищу за декаду, якщо відомі добові видобутки нафти.
Дані для розрахунків наведені в таблиці:

№ доби 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видобуток, тис. т 19 21 22 20 19 18 24 23 19 17

Визначити середньомісячні витрати паливно-мастильних матеріалів по за минулий р ік , якщо витрати за місяць складають :

№ місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Витрати, т 18 26 22 20 24 27 28 21 20 18 19 23

Визначити сумарні витрати будівельних матеріалів при бурінні свердловини за декаду, якщо вони перевищують х м 3, враховуючи, що витрати складали:

Дні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрати, м3 5,5 8,3 7,9 6,8 3,5 5,1 8,4 9,7 6,8 7,4

Визначити кількість з десяти бурових Ігнатівського родовища, які перевиконали річну норму видобутку газу, якщо норма для кожної бурової становить 500 млн. м3.

Дані для розрахунку наведені в таблиці:

№ бурової 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видобуток ,млн. м3 355 283 279 368 335 297 318 374 291 348

Двовимірний масив

Двовимірний масив – це табличні дані, організовані у вигляді матриці.
n – кількість рядків,
m – кількість стовпців.
B( n, m ) – двовимірний масив B з n-рядків, m-стовпців.

Кожний елемент має індекс, який вказує на номер позиції цього елемента в масиві:
i– лічильник по рядках,
j – лічильник по стовпцях .
bij - поточний елемент масиву B ( N , M ).

B( 3, 4) – двовимірний масив з 12 елементів: 3 рядки, 4 стовпці:

Основні характеристики масиву :

ім’я – починається з букви латинського алфавіту,

розмірність – двовимірний,

розмір – кількість елементів.

Оператор оголошення масиву

резервує місце в пам’яті для елементів двовимірного масиву

DIM B ( n , m )

Для обробки елементів двовимірного масиву використовують вкладені цикли:

Введення-виведення елементів двовимірного масиву

REM Введення елементів з клавіатури
FOR I = 1 TO>N STEP 1
FOR J = 1 TO M STEP 1
INPUT B( I, J)
NEXT J
NEXT I
REM Виведення елементів на екран
FOR I = 1 TO N STEP 1
FOR J = 1 TO M STEP 1
PRINT B(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I

Приклад.
Обчислити суму елементів двовимірного масиву.

Блок-схема Програма

REM Кількість елементів двовимірного масиву

INPUT “Введіть кількість рядківn =”, n

INPUT “Введіть кількість стовпців m =”, m

REM Оголошення двовимірного масиву

DIM B ( n , m )

REM Введення з клавіатури елементів масиву

FOR i = 1 TO n STEP 1

FOR j = 1 TO m STEP 1

INPUT B ( i , j)

NEXT j

NEXT i

REM Виведення на екран елементів масиву

FOR i = 1 TO n STEP 1

FOR j = 1 TO m STEP 1

PRINT B( i , j);

NEXT j

NEXT i

REM Обчислення суми елементів двовимірного масиву

S = 0

FOR i = 1 TO n STEP 1

FOR j = 1 TO m STEP 1

S = S + B( i , j)

NEXT j

NEXT i

REM Виведення результату на екран

PRINT “ Сума елементів масиву S =“; S

END

 

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
36021 м.Полтава, вул. Грушевського, 2а
тел/факс (0532) 60-57-63
e-mail: увімкніть відображення малюнків